Skip to main content

有咩消息?

[活動消息] 迴響・漫讀文化首次參加書展

《迴響》算係幸運咁候補入到書展2023,會喺3樓嘅HALL 3G有一個攤位。
今年主力推所有期數嘅補購,同埋準備咗活動限定紀念印仔,同讀者有少少互動。大家去開書展,可以上嚟HALL 3搵我哋!唔入書展嘅朋友,繼續要去幫襯書店!
<發售書刊>
※請自備購物袋

★《迴響》系列
補購各期《迴響》
第27期:原價發售
第24-26期:HK$55@
其他期數:HK$45@

★《迴響》作者獨立出品
《難怪我永遠懷念飛灰》/方麗娜

★漫讀原力系列
《電都列傳-嫖客》/Takki
《墜落》/熊人
《二百年一遇》/張希婷
《如何成為一個失敗的人》/哀哀
《鬱生花》/憂鬱小生
《萌在BL童話》/WaiWai
《天玉無疆——我係Freelance彊屍獵人》/王俊喬

★收集《迴響》活動印仔
印仔① 書展2023紀念,可以笈落去第27期《迴響》
印仔② 互動印仔,笈喺張紙仔,然後寫低你心目中乜嘢係《迴響》,再交畀我哋,有機會貼堂!

本期推介

一本書了解韓國山寨漫畫:《韓國山寨漫畫讀本》

韓國的山寨漫畫,與國策中的「倭色禁止」有密切的關係,明明國家禁止輸入日本的大眾文化,在民間卻反其道而為之,以山寨漫畫為箭頭,大量引入日本的流行讀物。

本書作者大江‧留‧丈二,長年研究各地的盜版現象,在本書深入淺出,分析韓國山寨漫畫的起源和發展,更分享大量收藏的山寨書刊圖片,帶大家了解韓國山寨動漫發展的情況。