Skip to main content

有咩消息?

漫讀原力 【第一回 讀者閱讀獎勵計劃】

為咗世界和平、宇宙大同、友誼萬歲,漫讀文化即將舉辦「漫讀原力 漫讀原力——第一回 讀者閱讀獎勵計劃」,鼓勵讀者睇書、評論、刺激作者創作。

成個計劃好簡單,填好表格,想睇邊本「漫讀原力」嘅作品,我哋寄畀你,然後你寫書評,發表喺社交平台就可以。

截止報名日期直到5月7日,我哋選出參加計劃嘅讀者之後,就會喺5月10日統一寄出書刊。

可以免費睇書,又有得盡情評論作品,幾好呀!

計劃詳情請參照報名表格:(內附Q&A解答疑問)
https://forms.gle/vUL5Ya7ncMqYCxLZ9

本期推介

一本書了解韓國山寨漫畫:《韓國山寨漫畫讀本》

韓國的山寨漫畫,與國策中的「倭色禁止」有密切的關係,明明國家禁止輸入日本的大眾文化,在民間卻反其道而為之,以山寨漫畫為箭頭,大量引入日本的流行讀物。

本書作者大江‧留‧丈二,長年研究各地的盜版現象,在本書深入淺出,分析韓國山寨漫畫的起源和發展,更分享大量收藏的山寨書刊圖片,帶大家了解韓國山寨動漫發展的情況。